bioolab2

آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی

NanoLab

آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری نانو

clab2

آزمایشگاه های مرکزی و جامع

مرکز فناوری های پیشرفته (CAT)

آزمایشگاه محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد

فریز درایر-خشک کن انجمادی

 frez

نام دستگاه : فریز درایر-خشک کن انجماد- Lyophilization

cryodesiccation

خاصیت قابل اندازه گیری :                                          

زمینه های کاربردی : مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، بیوتکنولوژی

محدودیت های دستگاه : --

توضیحات: --

شماره تماس آزمایشگاه : 05138804397           05138804250

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

هزینه خدمات (ریال)

نحوه ارایه خدمات

شرح خدمات

یک سینی ساعتی  60000 ريال

دوسینی ساعتی 90000 ريال

سه سینی ساعتی: 120000 ریال

توسط آزمایشگاه

فریز درایر

زمان سرویس دهی با این دستگاه

توضیحات

ساعت پایان

ساعت شروع

روز

15:30

08:00

شنبه

15:30

08:00

یکشنبه

15:30

08:00

دوشنبه

15:30

08:00

سه شنبه

15:30

08:00

چهارشنبه

 

تجهیزات جانبی این دستگاه : --

آخرین وضعیت دستگاه :آماده سرويس دهي

خشک کن پاششی

 

نام دستگاه : خشک کن پاششی

خاصیت قابل اندازه گیری : --                                      

زمینه های کاربردی : مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، بیوتکنولوژی

محدودیت های دستگاه : --

توضیحات: خشک کردن محلول از طریق ایجاد مه و عبور جریان هوای داغ

 

شماره تماس آزمایشگاه : 05138804397             05138804250

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

هزینه خدمات (ریال)

نحوه ارایه خدمات

شرح خدمات

برای حداکثر 100 میلی لیتر 500000 ريال

برای 100- 250 میلی لیتر 700000 ريال

توسط آزمایشگاه

خشک کن پاششی

زمان سرویس دهی با این دستگاه

توضیحات

ساعت پایان

ساعت شروع

روز

 

15:30

08:00

شنبه

 

15:30

08:00

یکشنبه

 

15:30

08:00

دوشنبه

 

15:30

08:00

سه شنبه

 

15:30

08:00

چهارشنبه

 

تجهیزات جانبی این دستگاه : --

آخرین وضعیت دستگاه :آماده سرويس دهي

 

اون

 11a


نام دستگاه :اون

خاصیت قابل اندازه گیری :--                                            

زمینه های کاربردی : مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، بیوتکنولوژی        

محدودیت های دستگاه :--

   توضیحات:--

شماره تماس آزمایشگاه : 051-38804397             051-38804250-5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

هزینه خدمات (ریال)

نحوه ارایه خدمات

شرح خدمات

50000 

توسط آزمايشگاه

عملیات حرارتی

زمان سرویس دهی با این دستگاه

توضیحات

ساعت پایان

ساعت شروع

روز

 

15:30

08:00

شنبه

 

15:30

08:00

یکشنبه

 

15:30

08:00

دوشنبه

 

15:30

08:00

سه شنبه

 

15:30

08:00

چهارشنبه

 

تجهیزات جانبی این دستگاه :

آخرین وضعیت دستگاه :آماده سرويس دهي

 

آون خلا

 11a


نام دستگاه : آون خلا

خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی                                        

زمینه های کاربردی : مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، بیوتکنولوژی

محدودیت های دستگاه : --

توضیحات: --

 

شماره تماس آزمایشگاه : 05138804397             05138804250

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

هزینه خدمات (ریال)

نحوه ارایه خدمات

شرح خدمات

خدمات: ساعتی  300000 

توسط آزمایشگاه

آون خلا

زمان سرویس دهی با این دستگاه

توضیحات

ساعت پایان

ساعت شروع

روز

 

15:30

08:00

شنبه

 

15:30

08:00

یکشنبه

 

15:30

08:00

دوشنبه

 

15:30

08:00

سه شنبه

 

15:30

08:00

چهارشنبه

 

تجهیزات جانبی این دستگاه : --

آخرین وضعیت دستگاه :آماده سرويس دهي

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

25000 دانشجو
800 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی