bioolab2

آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی

NanoLab

آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری نانو

clab2

آزمایشگاه های مرکزی و جامع

مرکز فناوری های پیشرفته (CAT)

آزمایشگاه محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد

شبکه آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد

 

مرکز توسعه فناوری های پیشرفته (CAT) در راستای ضرورت ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه در فضایی بالغ بر 3000 مترمربع از سال 1396 فعالیت خود را در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد آغاز نمود.این مرکز دارای 1000 مترمربع فضای آزمایشگاهی، 700 مترمربع فضای اداری و 1300 مترمربع فضای عمومی می باشد.

 

شبکه آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد

 

ماموريت اين مرکز كمك به ارتقای سطح كمی و كيفی خدمات صنعتی دانشگاه به نهادهای بيرونی است. هم اکنون در این مرکز واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و شرکت ها مستقر می باشد. همچنین آزمایشگاه های مستقر در مرکز توسعه فناوری های پیشرفته با بهره گیری از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و جدید ترین متد و استاندارد های روز دنیا آماده ارائه خدمات در زمینه های علمی،پژوهشی و تحقیقاتی در جهت حل مسائل علمی و تسهیل ارتباط سازنده با صاحبان صنایع،پژوهشگران،شرکت های مستقر در مرکز توسعه فناوری های پیشرفته ، مراکز رشد و دانشجویان در زمینه های فناوری نانو،فناوری زیستی،فناوری اطلاعات و الکترونیک می باشد.

 

شبکه آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد

شبکه آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد

شبکه آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد

 

در همين راستا مرکز توسعه فناوری های پیشرفته (CAT) آماده همكاری با صنعتگران و صاحبان كسب و كار در زمينه های گوناگون می باشد، علاقه مندان جهت همکاری و اخذ میز آزمایشگاهی با این مرکز می توانند فرم و نحوه همکاری را در بخش فرم ها، موجود در منوی بالایی سایت مشاهده فرمایند.

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

25000 دانشجو
800 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
2000 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی